Homepage Banner Image

[corpboot_banner style_banner=”image” subtitle=”Mirësevini në” title=”Evropa Krijuese – Kultura” image=”759″ button=”url:https%3A%2F%2Finstant.al%2Fwp4%2Fcfare-bejme%2F|title:%C3%87far%C3%AB%20b%C3%ABjm%C3%AB%3F||”]
[corpboot_icon_text text=”i Komisionit Evropian 2014 – 2020 për mbështetjen e kulturës dhe sektorit audioviziv.” title=”Program Kuader” icon=”fa fa-check-circle”]
[corpboot_icon_text text=”të tilla si promovimin e bashkëpunimit ndërkufitar, platformat kulturore, ngritjen e rrjeteve kulturore si dhe përkthimin letrar” title=”Iniciativa në sektorin e kulturës” icon=”fa fa-book”]
[corpboot_icon_text text=”me qëllim promovimin, zhvillimin, shpërndarjen, dhe qasjen në veprat audiovizuale” title=”Iniciativa në sektorin audioviziv” icon=”fa fa-camera”]
[corpboot_title_block title=”PARTNERËT TANË”][corpboot_clients autoplay=”yes” speed=”3000″ slides=”5″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%22565%22%2C%22logo_link%22%3A%22url%3Ahttp%253A%252F%252Fwww.kultura.gov.al%252F%7Ctitle%3AMinistria%2520e%2520Kultur%25C3%25ABs%7Ctarget%3A%2520_blank%7C%22%7D%5D”]