Thirrja për Propozime: “Mbështetje për zhvillimin e një projekti filmik”

Afati i aplikimit: 19/04/2018 Aplikoni këtu: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2018_en Support for Content Development of Single Project 2018 Përshkrimi i thirrjes për propozime : Kjo thirrje mbështet kompanitë evropiane të filmit që duan të zhvillojnë një projekt me potencial ndërkombëtar për kinema, TV ose platforma dixhitale Aktivitetet / projektet që mund të zhvillohen nën këtë thirje për propozime janë : Projekte […]

Thirrja për Propozime: Mbështetje për distributorët për shpërndarjen e filmit jo Evropian

Afati i aplikimit: 01/08/2018 Aplikoni këtu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2017_en Përshkrimi i thirrjes për propozime: Kjo skemë përfshin sallat e kinemave ( pra kompanitë / pronarët e një apo më shumë rrjete Kinemash) duke iu ofruar atyre një mbështetje financiare të përllogaritur mbi të ardhurat e krijura nga shitja e biletave për filmat e fundit jo evropianë të shfaqur me pagesë […]