Kë ndihmojmë?

Creative Europe Desk Albania ofron këshillime falas dhe asistencë për aplikantët e mundshëm shqiptar në këtë program.

Në lidhje me nën-programin “Kultura” zyra jonë ofron asistencë në sektorët kulturor, krijues, si dhe atë të trashëgimisë kulturore duke ndihmuar organizatat kulturore gjatë procesit të aplikimit në një projekt të mundshëm.

Fushat kryesore ku programi shtrihet janë:

 • Art viziv
 • Fotografi
 • Kërcim
 • Teatër
 • Performancë
 • Muzikë
 • Trashëgimi
 • Arkitekturë
 • Design
 • Cirk
 • Festivale
 • Artizanat
 • Modë
 • Letërsi