Afati i aplikimit: 19/04/2018

Aplikoni këtu: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2018_en

Support for Content Development of Single Project 2018

Përshkrimi i thirrjes për propozime : Kjo thirrje mbështet kompanitë evropiane të filmit që duan të zhvillojnë një projekt me potencial ndërkombëtar për kinema, TV ose platforma dixhitale

Aktivitetet / projektet që mund të zhvillohen nën këtë thirje për propozime janë :

  • Projekte të destinuara për shpërndarje në salla kiemaje: filma artistikë dhe dokumentarë, animacione, dokumentarë krijues (min. 60 ‘);
  • Projekte të destinuara për TV ose platforma dixhitale (me një apo shumë seri): Dramë TV (min. 90′) Animacion (min. 24′) Dokumentarë Krijues (min. 50′)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *