NË MEDIA

Programi Evropa Krijuese zë një vend të veçantë në median Shqiptare. Informacioni mbi këtë program, është gjithmonë në qendër të vëmendjes.