Iris Elezi

  • Iris Elezi
  • Burse studimi afat shkurter e pjesëshme. Ndjekia e nje workshop nga SOFA me fonde qe kjo e fundit ka marre nga programi evropa krijueese.
  • Vlera e mbeshtetje se pjeshme = 4.500 Euro