Projektet Fituese

Albanian success stories on Creative Europe Media Programme

Histori suksesi shqiptare në programin Media të Evropës Krijuese

 
A. Creative Europe Media Sub Programme direct beneficiaries – Përfituesit direkt të programit Media të Evropës Krijuese.
 

 • Call for proposal / Thirja për propozime “DISTRIBUTION selective scheme”
 • Company / Kompania : EMPIRE SHPK ( Imperial Cinema Network”
 • Project / Projekti : PHANTOM BOY
 • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant / Kontributi i Komisionit Evropian për Aplikantin Shqiptar: 3.000 euro

 

 • Call for proposal / Thirja për propozime “DEVELOPMENT of Single Project”
 • Company / Kompania : ART FILM
  Project / Projekti : THE DELEGATION
 • Contribution by the European Commission for Albanian Applicant / Kontributi i Komisionit Evropian për Aplikantin Shqiptar: 30.000,00

 

 • Call for proposal / Thirja për propozime: “Audience Development”
 • Lead partner / Lideri i Projektit : “AL Cine” Greece.
 • Albanian Project Partner / Partneri Shqiptar : Adriapolis Institute & Tirana International Film Festival.
 • Project title / Titulli i Projektit: “Cine Caravan: Culture City Cinema”
 • Total project budget approved / Vlera e përgjithëshme e përfituar nga projekti: 56.000 Euro
 • Contribution by the European Commission for the Albanian applicant / Kontributi i Komisionit Evropian për Aplikantin Shqiptar: 9.600 Euro

 

 • Call for proposal / Thirja për propozime : Support for Online Distribution
 • Lead Partner / Lideri i projektit: South East Platform Cinema
 • Albanian Partner / Partneri Shqiptar : Tirana Film Institute
 • Total project budget approved / Vlera e përgjithëshme e përfituar nga projekti:: 58.000 Euro
 • Contribution by the European Commission for the Albanian applicant / Kontributi i Komisionit Evropian për Aplikantin Shqiptar: 14.000 Euro

 

Total mbështetje në mënyrë direke : 56.000 Euro

 
B. Creative Europe Media Sub Programme direct beneficiaries / Përfituesit indirektë
 

 • Iris Elezi – burse studimi afat shkurter e pjesëshme. Ndjekia e nje workshop nga SOFA me fonde qe kjo e fundit ka marre nga programi evropa krijueese.- vlera e mbeshtetje se pjeshme = 4.500 Euro

 

 • Andamion Murataj + Dirtan Huqi – zhvillimi i skriptit per projektin Contramano – mbeshtetur nga TRUCTURAL CONSTELLATIONS. Ky program zhvillohet nga FOCAL Swiss, Fondi Norvegjes i Filmit, Instituti Suedez I Filmit, Instituti Austriak i FIlmit si dhe Wajda School (Poland). Vlera e mbështetjes e pjesëshme rreth 5.000 euro
 • Lediona Kasapi – Kurs studimi disa ditur. Mbështetje e plotë për këtë bursë nga Erich Pomer Institute. Vlera e plote e mbështjetes = 9.000 euro

 

 • Belina Jano. Përfituar një pjesë të bursës për të ndjekur studimet pranë EAVE Producers Workshop 2017. Vlera e pjesëshme e mbështetjes = 4.000 euro

 

Total mbështetje në menyre indirekte  : 22.500 Euro

Total për të dyja përfitimiet direkt dhe indirect 2015 – 2016

78.500 Euro