PUBLIKIME

Falë grantit operacional të Programit Evropa Krijuese, Media Desk Albania ka mundësuar publikimin e një cikli botimesh informuese të cilat mund t`i shfletoni online më poshtë. Këto publikime, gjithashtu mund t`i tërhiqni në formën e botimeve pranë zyrës së Media dhe Culture Desk Albania, apo gjatë takimeve të ndryshme dhe sesioneve të informimit që këto zyra realizojnë.

Publikime Creative Europe: Fletëpalosje dhe Broshurë
Publikime Creative Europe: Fletëpalosje dhe Broshurë
Publikime të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë: Fletëpalosje dhe Broshurë