Publications

Falë grantit operacional të Programit Evropa Krijuese, Media Desk Albania ka mundësuar publikimin e një cikli botimesh informuese të cilat mund t`i shfletoni online më poshtë. Këto publikime, gjithashtu mund t`i tërhiqni në formën e botimeve pranë zyrës së Media dhe Culture Desk Albania, apo gjatë takimeve të ndryshme dhe sesioneve të informimit që këto zyra realizojnë.

Publikime Creative Europe: Fletëpalosje dhe Broshurë
Publikime Creative Europe: Fletëpalosje dhe Broshurë
Publikime të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë: Fletëpalosje dhe Broshurë
Publikime të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë: Fletëpalosje dhe Broshurë
Publikime të Nënprogramit Media, Komisioni Europian
Publikime të Nënprogramit Media, Komisioni Europian
Publikime të Nënprogramit Media, Komisioni Europian
Publikime të Nënprogramit Media, Komisioni Europian
Publikime të Nënprogramit Media, Komisioni Europian
1