Thirrjet për propozime tashmë të hapura për mundësitë e financimit të nën-programit MEDIA të Evropës Krijuese.
Janë hapur aplikimet për pesë thirrjet e reja për propozime të nën-programit Media të Evropës Krijuese në afatet e mëposhtme:

Mbështetje për zhvillimin e një projekti filmik 2019:

Afati për aplikim 1: 18 Dhjetor 2018
Afati për aplikim 2: 24 Prill 2019

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2019_en

Mbështetje për programimin televiziv 2019

Afati për aplikim 1: 18 Dhjetor 2018
Afati për aplikim 2: 28 Maj 2019

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-support-television-programming-2019_en

Mbështetje për festivalet e filmit

Afati për aplikim 1: 20 Dhjetor 2018
Afati për aplikim 2: 7 Maj 2019

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en

Skema e shpërndarjes selektive: mbështetje për shpërndarjen e filmave jo-kombëtarë 2019

Afati për aplikim 1: 08 Janar 2018
Afati për aplikim 2: 04 Qershor 2019

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2019_en?_ga=2.89954329.341509696.1540808198-1465096352.1529574931

Thirrja: Edukimi i filmit

Afati për aplikim: 7 Mars 2019

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2019_en?_ga=2.170030498.341509696.1540808198-1465096352.1529574931

 

Thirrje të tjera do të hapen së shpejti

Nëse po konsideroni paraqitjen e një aplikimi, ju lutemi të kontaktoni me një anëtar të ekipit tonë MEDIA.

KONTAKTO TANI