Kë ndihmojmë?

Creative Europe Desk Albania ofron këshillime falas dhe asistencë për aplikantët e mundshëm shqiptar në këtë program.

Në lidhje me nën-programin “Kultura” zyra jonë ofron asistencë në sektorët kulturor, krijues, si dhe atë të trashëgimisë kulturore duke ndihmuar organizatat kulturore gjatë procesit të aplikimit në një projekt të mundshëm.

Fushat kryesore ku programi shtrihet janë:

Art viziv

Fotografi

Kërcim

Teatër

Performancë

Muzikë

Trashëgimi

Arkitekturë

Design

Cirk

Festivale

Artizanat

Modë

Letërsi

Multi Concept Software