Pyetje të shpeshta

Ne jemi këtu për të ndihmuar – NA KONTAKTONI!!!

Hidhini një sy kësaj liste të pyetjeve të shtruara shpesh që kanë të bëjnë me Evropën Krijuese. Pyetje specifike për çdo mundësi financimi mund të gjenden në mundësitë e financimit.

Si të regjistroj një kompani të re dhe të marrë Kodin e Identifikimit te Pjesemarresit (PIC)?

Aplikantët e rinj duhet së pari të marrin një kod identifikimi të pjesëmarrësit (PIC):

 1. Regjistrohuni për një llogari ECAS për të vërtetuar adresën tuaj e-mail (sigurohuni që të zgjidhni “I jashtëm” nga opsionet në faqe).
 2. Shkruani informacionin e kompanisë tuaj në Portal dhe ngarkoni dokumentet siç përcaktohet në udhëzimet dhe dokumentet mbështetëse për çdo skemë.

Ju vetëm duhet të plotësoni këto dy hapa një herë, dhe më pas do të jeni në gjendje të përdorni të njëjtin numrër PIC për të shkarkuar e-Format.

Kush i vlerëson aplikimet në Creative Europe?

Agjencia Ekzekutive (EACEA) ka një bazë të dhënash të ekspertëve të cilët kanë një nivel të lartë të ekspertizës në programet e menaxhuara nga Agjencia. Këta ekspertë do të vlerësojnë aplikimet nga fushën e tyre të ekspertizës (për shembull, një përkthyes me përvojë ose botues do të shqyrtojë aplikimet për financimin letrar ose përkthimin.

Ekspertët zakonisht shqyrtojë vetëm aplikime nga jashtë vendit të tyre të banimit për të siguruar se nuk ka konflikt interesi.

Të gjitha aplikimet vlerësohen nga dy ekspertë të pavarur.

Cilat vende mund të marrin pjesë në programin Creative Europe?

Organizatat nga vendet e mëposhtme mund të aplikojnë për nen-programin Kultura dhe nën-programin MEDIA:

 • 28 Shtetet Anëtare të BE-së (Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia, Republika e Qipros, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Malta, Holanda, Polonia, Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar)
 • Shqipëri
 • Bosnja dhe Hercegovina
 • Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë
 • Islandë
 • Mali i Zi
 • Norvegji

Organizatat nga vendet e mëposhtme mund të aplikojnë për nën-programin e Kulturës dhe pjesërisht mund të marrin pjesë në nën-programin Media (në Trajnim, Festivale, zhvillimin e audiencës dhe qasje në tregjet):

 • Gjeorgji
 • Moldovë
 • Turqi
 • Ukrainë

Organizatat nga vendet e mëposhtme mund të aplikojnë për nën-programin e Kulturës por nuk mund te aplikojne ende ne Nen-programin Media

 • Republika e Serbisë
A mund të aplikojnë individët për financim?

Programi Evropa Krijuese nuk është i hapur për aplikime nga individë, por vlerësohet se rreth 250,000 artistët individual dhe profesionistë kulturore dhe audiovizual do të marrin fonde nëpërmjet projekteve të paraqitura nga organizata.

Si publikohen rezultatet?

Rezultatet nga të gjitha skemat e Evropës Krijuese vihen në dispozicion në faqen e internetit të EACEA.

Informata më të hollësishme në lidhje me projektet e mbështetura përmes programit, si dhe detaje mbi organizatat pas çdo projekti mund të gjenden në Platformën elektronike në adresën: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Kë mund të kontaktoj për çështje teknike në lidhje me aplikimin tim ose e-form?

Nëse keni probleme me dorëzimin e formatit elektronik (e-formë), ju mund të kontaktoni me Helpdesk në EACEA në Bruksel me adresë:

[email protected]

+32 229 90705

Si mund të kontaktoj me zyrat e Evropës Krijuese në vendet e tjera?

Ju mund të gjeni një listë të dhënat e kontaktit për çdo zyrë në faqen e internetit të Komisionit Evropian http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/tools/creative-desks_en.htm