Mirësevini nëEvropa Krijuese

Rreth Nesh

Program Kuader

i Komisionit Evropian 2014 – 2020 për mbështetjen e kulturës dhe sektorit audioviziv.

Iniciativa në sektorin e kulturës

të tilla si promovimin e bashkëpunimit ndërkufitar, platformat kulturore, ngritjen e rrjeteve kulturore si dhe përkthimin letrar

Iniciativa në sektorin audioviziv

me qëllim promovimin, zhvillimin, shpërndarjen, dhe qasjen në veprat audiovizuale

THIRRJE PER PROPOZIME

EVENTE

AKTIVITETET E FUNDIT

NJOFTIMET E FUNDIT

PARTNERËT TANË