Thirrja për Propozime: “Mbështetje për Fondet Ndërkombëtare të Bashkëprodhimit”

March 9, 2017 / BY / IN Thirrje për Propozime

  • Përshkrimi i thirrjes për propozime : Kjo thirje mbështet funksionimin e fondeve ndërkombëtare të bashkëprodhimit, duke përfshirë mbështetjen financiare për palë të treta të lejueshme – për projektet e mëposhtme:
  • Prodhimi i filmave me metrazh të gjatë, filmin e animuar dhe dokumentarët me kohëzgjatje jo më pak se 60 minuta, të destinuar për shfaqje në sallat e kinemave.
  • Zbatimi i strategjive konkrete të distribucionit me qëllim mbështetjen e qarkullimit të veprave të financuara nga ky Fond nga mbështetja financiare e Evropës Krijuese.
  • Aktivitetet / projektet që mund të zhvillohen nën këtë thirje për propozime janë: Projektet që mbështeten në këtë thirje janë iniciativa që vinë nga “Fonde Ndërkombëtare Bashkëprodhimi” – pra institucione, të krijuara të paktën 12 muaj para datës së afatit të aplikimit dhe që kanë si qëllim të tyre kryesor finnacimin e bashkëprodhimeve ndërkombëtare.

Leave a Reply