Thirrja për Propozime: “Mbështetje për rrjetet e kinemave (Kinema)”

March 9, 2017 / BY / IN Thirrje për Propozime

Përshkrimi i thirrjes për propozime: Kjo thirje mbeshtet rrjete kinemash, apo një rrjet kinemaje, që synon të zgjerojë programin e tij jo vetëm me filma evropianë, por edhe me filma që nuk kanë kombësi

Aktivitetet / projektet që mund të zhvillohen nën këtë thirje për propozime janë: Në këtë thirje për aplikime mund të aplikojnë rrjete kinemashë të cilat janë anëtarë të platformave të mëdha të rrjeteve të kinemave evropiane. Zakonisht Komisioni Evropian preferon të firmosë një kontratë kornizë 2 vjecare, ndaj aktualisht thirjet për propozime deri në vitin 2016 janë mbyllur.

Leave a Reply