Thirrja për Propozime: “Mbështetje për zhvillimin e 3 deri në 5 filmave (Kinema dhe TV)”

March 9, 2017 / BY / IN Thirrje për Propozime

Përshkrimi i thirrjes për propozime: Kjo thirrje ofron mbështetje për kompanitë / shtëpitë evropiane filmike të prodhimit kinematografik që dëshërojnë të zhvillojnë 3 deri në 5 projekte filmike me potencial ndërkombëtar për kinema, TV dhe platform shpërndarëse.

Aktivitetet / projektet që mund të zhvillohen nën këtë thirje për propozime janë :

  • Projekte filmike / audiovizive të destinuara për shpërndarje në salla kinemash: filma artistikë dhe dokumentarë, animacione, dokumentarë krijues (min. 60 ‘)
  • Projekte të destinuara për TV ose platforma dixhitale (me një apo shumë seri): Dramë TV (min. 90′). Animacion (min. 24′). Dokumentarë Krijues (min. 50′)

Leave a Reply