Publikohen rezultatet e fituesve të fondeve të Thirrjes për Propozime EACEA/19/2016

November 15, 2017 / BY / IN Njoftime

“Skema Selektive e Distribucionit, Mbështetje për shpërndarjen e filmave europianë jo-kombëtarë  2017” – Afati përfundimtar i dytë 14 Qershor 2017.

Një nga prioritetet e nën-programit MEDIA, është promovimi i qarkullimit të filmave evropianë ndërkombëtarë.

  • Promovimi i distribucionit kinematografik nëpërmjet marketingut ndërkombëtar, shpërndarjes dhe projektimit të veprave audiovizive.

Nën-Programi MEDIA mbështet:

  • Krijimi i sistemeve mbështetëse për distribucionin e filmave evropianë jo-kombëtarë, nëpërmjet shpërndarjes së filmave dhe në të gjitha platformat e tjera, si dhe nëpërmjet aktiviteteve tregtare ndërkombëtare, duke përfshirë titrimin, dublimin dhe përshkrimin audio të veprave audiovizive.

Për listën e plotë të rezultateve, konsultoni website-in e Komisionit Europian: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/distribution-selective-scheme-eacea192016_en

Leave a Reply