EXTENDED DEADLINE: EAVE+ reloaded, April edition

January 28, 2018 / BY / IN Njoftime

Aplikimet janë ende të hapura për Edicionin e 8-të të EAVE+ deri në 2 Shkurt 2018
EAVE + bën së bashku 15 prodhues të cilët do të diskutojnë mbi strukturat e Kompanive të tyre, praktikat e menaxhimit dhe modelet e reja të biznesit së bashku me ekspertë të mirënjohur të industrisë.
Nëpërmjet vënies në role, punës në grup, stërvitjes individuale dhe përmes një qasjeje ndërdisiplinore, seminari EAVE + do të trajtojë pjesën e biznesit lidhur me drejtimin e një kompanie filmash.
Trajnerët e nivelit më të lartë të biznesit dhe menaxhimit, do të eksplorojnë tema të tilla si menaxhimi i fluksit të parasë, udhëheqja, strategjitë e kompanisë, negociatat me financuesit dhe partnerët, modelet e distribucionit, kanalet e të ardhurave dhe marrja e financimit nga investitorët.
Seminari i moderuar nga Shefi i Studimeve të EAVE, Jani THILTGES (Samsa Film, LU), do të trajtojë tema si: Si të rritet një kompani? Si të riciklohemi pas një dështimi ? Si të mbash një biznes të qëndrueshëm? Çfarë lloj menaxheri jam unë? Cila është e ardhmja e financimit të filmit? Ku po shkojmë me VoD? Si të arrihet një ekuilibër më i mirë midis punës dhe jetës?
Ndër ekspertët e këtij sesioni do të jetë edhe konsulentja Linda BEATH e EAVE, e cila do të trajtojë me pjesëmarrësit në EAVE + një nivelin tjetër të menaxhimit të kompanisë: si të punësojmë dhe të shkarkojmë nga puna, menaxhimi i fluksit të parave, si të strukturoni biznesin tuaj si dhe çështje të tjera kyçe të menaxhimit.
Trajneri i menaxhimit të EAVE, Michael COMYN (Organizata Fearless IE), i cili do të punojë mbi cilësitë individuale të udhëheqjes dhe elasticitetin në seancat e stërvitjes private.
Marc BORDURE (FR), drejtor i përgjithshëm i kompanisë prodhuese franceze AGAT FILMS & Cie / Ex Nihilo, do të diskutojë mbi çështje që lidhen me strukturën e kompanisë dhe do të fokusohet në detajet rreth krijimit të një fondi për zhvillimin e kompanisë prodhuese.

EAVE+ organizohet një herë në vit në Luksemburg me mbështetjen e Evropës Krijuese – Nën Programi Media të BE-së dhe Fondit të Filmit në Luksemburg.

Për më shumë informacion, konsultoni faqen: http://eave.org

Leave a Reply