CPH:LAB Thirrje për aplikime!

May 25, 2018 / BY / IN Njoftime

Çfarë është CPH :LAB CPH: LAB është programi i zhvillimit të talenteve të CPH: Dox që inkurajon marrjen e rrezikut në krijim, talentin e papërpunuar, lehtëson bashkëpunimin përtej kufijve dhe sektorëve të…

READ MORE