Publikohen rezultatet e fituesve të fondeve të Thirrjes për Propozime EACEA / 06/2016 “Mbështetje për Trajnimin” – rinovimi i marrëveshjeve ne kuadër të Partneritetit për një vit të dytë

July 18, 2017 / BY / IN Njoftime

“Support for training” mbeshtet trajnime per te perforcuar dijet,  aksesin ne tregjet profesionale nderkombetare, bashkepunimin dhe tregtine nderkombetare ne industrine audiovizuale. Ne këtë thirrje për propozime kanë aplikuar profesionistë të industrisë audiovizuale…

READ MORE